Konec kouření ve Stormu

Vzhledem k novému protikuřáckému zákonu č. 65/2017 Sb. se i Storm Club Prague stal od 31. 5. 2015 nekuřáckým klubem. Děkujeme, že budete toto nové nařízení respektovat.

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ( „protikuřácký zákon“) vstoupil v platnost 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Tento zákon se vztahuje i na kluby, proto se i Storm stal nekuřáckým klubem. Kouření je povoleno před klubem, kde jsou k dispozici popelníky. Žádáme vás tímto o respektování a dodržování pořádku před klubem a shovívavost vůči sousedům klubu. 

Zákon povoluje užívání elektronických cigaret uvnitř klubu. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Konec kouření ve Stormu

Kontakt

Všeobecné informace

Storm Club

info@stormclub.cz

Manažer

Ondřej Veselka

ondra@stormclub.cz

PR, reklama, média

David Hodák

dave@stormclub.cz

Jana Pflegerová

jana@stormclub.cz

Dramaturgie

Kryštof Benca

booking@stormclub.cz

Ztráty a nálezy

Šatna

satna@stormclub.cz

Odkazy

Sledujte nas