HARD & SMART – CESTA K BEZPEČNĚJŠÍ PARTY

Možná jste si v posledních měsících všimli v prostorách našeho klubu stánku, na kterém se na vybraných akcích rozdávaly špunty do uší, čerstvé ovoce, voda zdarma, informační letáky o návykových látkách nebo dokonce prezervativy a sterilní „šňupátka“. Pokud ano, byli jste svědky terénní práce programu Hard & Smart (H&S), se kterým Storm Club od září 2017 spolupracuje.

HARD & SMART – CESTA K BEZPEČNĚJŠÍ PARTY

Posláním Hard & Smart je vytvořit bezpečnější prostředí v hudebních klubech a tím pomoci zmírnit negativní dopady rekreačního užívání návykových látek. Program funguje pod o.p.s. Podané Ruce od roku 2013 a za tu dobu se jeho pracovníci objevili v hudebních klubech po celé České Republice a také na festivalech jako je Let It Roll, Hip-Hop Kemp nebo Breakfest.

hard_smart_1

Návykové látky jsou s taneční scénou spojovány od jejího počátku a je zřejmé, že represe nic neřeší. Od přelomu tisíciletí se však začal i v odborných kruzích objevovat názor, že je potřeba před touto tématikou přestat zavírat oči a dělat, že „se to prostě neděje“.

hard_smart_3

Začaly tedy po celé Evropě tedy vznikat projekty, které se prostřednictvím terénní práce snaží rekreační uživatele informovat o tom, jak tyto látky co užívat co nejbezpečněji a na co si při užívání dát pozor. H&S se stal v této oblasti průkopníkem a dodnes patří mezi nejúspěšnější projekty v ČR tohoto druhu.

hard_smart_2

Kromě terénní práce H&S vydává i certifikát pro noční kluby, jehož získáním klub deklaruje, že ctí podmínky bezpečného clubbingu. K tomu musí klub splnit 8 z 10 podmínek (mezi ty patří proškolená ochranka, jeden nealko nápoj levnější než alko, automat na špunty do uší, poskytování informací o rizicích alkoholu a drog, bezpečná šatna, chill-out zóna…)

My za Storm Club můžeme prohlásit, že touto cestou jdeme a jsme hrdými držiteli tohoto certifikátu!

Kontakt

Všeobecné informace

Storm Club

info@stormclub.cz

Manažer + pronájem klubu

Ondřej Veselka

ondra@stormclub.cz

PR, reklama, média

Tomáš Hrstka

tomas@stormclub.cz

PR, reklama, média

Vojtěch Sedlák

vojtech@stormclub.cz

Ztráty a nálezy

Šatna

satna@stormclub.cz

Odkazy

Sledujte nas